10 lutego 2020

Kopalnia z Mocą

17 czerwca 2018

A Mine with Power – english article

Apparently, this is a mine like others. Located close to Świdnica, it has exploited the local deposits of quartz since 1993. However, for many professionals , those deposits, […]
17 czerwca 2018

Kopalnia z Mocą – artykuł

Z pozoru to kopalnia taka, jak wszystkie. Położona nieopodal Świdnicy, od 1993 roku eksploatuje miejscowe złoże kwarcu. Jednak dla wielu fachowców owe złoże, jak i sama jego lokalizacja, nie są zwyczajne. Wielu […]
17 czerwca 2018

Artykuł o naszym miejscu w magazynie „Czwarty Wymiar”